SmartEdu – Plzeň chce být centrem inovací, vývoje a výzkumu.

Základním stavebním kamenem pro uskutečnění této vize jsou kvalifikovaní, technicky vzdělaní lidé. Iniciativa SmartEdu obsahuje soubor aktivit, které podporují technické vzdělávání skrze všechny stupně vzdělávacího systému – od mateřských škol, přes základní a střední školy až po univerzitní prostředí. Tvoříme ucelený proces technického vzdělávání, jehož cílem je dostatek technicky orientovaných odborníků na území města. 

Smart Edu

Informace o krocích realizovaných pro posílení značky západočeské metropole jako centra znalostní ekonomiky, jako lídra v inovacích, vývoji a výzkumu.

Pro studenty

Prostor určený žákům základních škol, studentům středních
a vysokých škol a jejich rodičům. Najdete zde informace o akcích. Pomůžeme Vám s výběrem školy.

Dronet

Plzeň chce být městem budoucnosti. Cílem vědecko technického parku DRONET je do Plzně přivést inovační firmy, či podpořit vznik nových společností.

Konference

Zástupci škol, firem, žáci ZŠ a SŠ – ti všichni se sejdou na konferenci zaměřené na podporu jejich spolupráce. 19. 4. 2018 – Moving station Plzeň.

Novinky

Známe vítěze Pilsen Cube!

16. března se na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni odehrála prezentace experimentů soutěžících vesmír…

Číst více

Studenti využívají zázemí Dronetu

 Rozvíjet spolupráci se studenty, poskytovat jim zázemí a pomoc odborníků – to je jeden z důlež…

Číst více

Studenti se zapojují do projektů města

Plzeňská radnice se snaží navázat intenzivní spolupráci se studenty. Činí tak prostřednictvím různých…

Číst více


Statistika

aktuální počty škol a studentů v Plzni

Základních škol

Středních škol

Vysoké školy

Studentů