SmartEdu – Plzeň chce být centrem inovací, vývoje a výzkumu.

Základním stavebním kamenem pro uskutečnění této vize jsou kvalifikovaní, technicky vzdělaní lidé. Iniciativa SmartEdu obsahuje soubor aktivit, které podporují technické vzdělávání skrze všechny stupně vzdělávacího systému – od mateřských škol, přes základní a střední školy až po univerzitní prostředí. Tvoříme ucelený proces technického vzdělávání, jehož cílem je dostatek technicky orientovaných odborníků na území města. 

Smart Edu

Informace o krocích realizovaných pro posílení značky západočeské metropole jako centra znalostní ekonomiky, jako lídra v inovacích, vývoji a výzkumu.

Pro studenty

Prostor určený žákům základních škol, studentům středních
a vysokých škol a jejich rodičům. Najdete zde informace o akcích. Pomůžeme Vám s výběrem školy.

Dronet

Plzeň chce být městem budoucnosti. Cílem vědecko technického parku DRONET je do Plzně přivést inovační firmy, či podpořit vznik nových společností.

Festival

Posviť si na budoucnost – festival vzdělávání. Připraven je bohatý program – veletrh středních škol a firem, workshopy a přednášky pro studenty, rodiče i pedagogy.

Novinky

Studenti využívají zázemí Dronetu

 Rozvíjet spolupráci se studenty, poskytovat jim zázemí a pomoc odborníků – to je jeden z důlež…

Číst více

Studenti se zapojují do projektů města

Plzeňská radnice se snaží navázat intenzivní spolupráci se studenty. Činí tak prostřednictvím různých…

Číst více

Den otevřených dveří na FEL ZČU

30. ledna se uskutečnil na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni den otevřených dveří. S kolegy z&…

Číst více


Statistika

aktuální počty škol a studentů v Plzni

Základních škol

Středních škol

Vysoké školy

Studentů