Projekt PilsenCUBE II. dostal zelenou!

Zastupitelstvo města Plzně schválilo uvolnění částky 1,5 mil pro Správa informačních technologií města Plzně a Elektrotechnickou fakultu ZČU na spuštění projektu PilsenCUBE II. Jde o projekt začleněný po Smart Edu, v kterém studenti a ZČU sestrojí funkční pikosatelit, navrhnou experimenty, vytvoří sadu zájmových kroužků pro Centrum robotiky, jejichž cílem je přivést děti/mládež k technice, v tomto případě nosně k vesmírnému programu. Vypuštění satelitu na oběžnou dráhu je plánováno na rok 2018, doba životnosti PilsenCUBE II je v odhadovaná na 2 roky (max. 5 let), pak řízeně sestoupí do atmosféry a shoří.

0