Study Map Day

veletrh studijních možností

Termín:     27. – 28. 1. 2017

Místo:       Centrum robotiky, Cukrovarská ulice areál bývalého depa PMDP, Plzeň

Čas:          Pátek    9:00 – 17:00; Sobota  9:00 – 15:00

Vstupné:   ZDARMA

Study Map Day – to je netradiční veletrh studijních možností zaměřený na technické vzdělávání a uplatnění absolventů v Plzeňském kraji. Kromě prezentačních stánků jednotlivých škol –  Střední průmyslové školy strojnické, Střední průmyslové školy elektrotechnické, Mikulášského gymnázia, Středního odborného učiliště elektrotechnického, technických fakult ZČU (FAV, FEL, FST), se zúčastní také tři firmy z Plzeňského kraje (STREICHER, spol. s r.o. MD ELEKTRONIKDoosan Škoda Power ) – budoucí zaměstnavatelé technicky vzdělaných absolventů. Připravené jsou zajímavé přednášky a workshopy pro uchazeče i jejich rodiče, a to formou atraktivních ukázek. Zájemci si můžou vyzkoušet, jak probíhá studium klíčových předmětů na jednotlivých školách a získat tak představu o charakteru oborů. Zejména rodiče pak dostanou možnost poslechnout si přímo z úst zaměstnavatelů, o jaké absolventy – na jaké pozice – mají zájem. Pro lepší orientaci jsme připravili i zcela nový prospekt technicky zaměřených středních a vysokých škol – studijní mapu. V ní je zábavnou formou možné najít obor studia, který odpovídá zájmu dítěte.

Organizátor: Dům digitálních dovedností

Harmonogram přednášek a workshopů pátek 27. 1. 2017

Pátek 27. 1. 2017

přednášky

Pátek 27. 1. 2017

workshopy

Začátek Konec Organizace Téma Začátek Konec Organizace Téma
9:00 9:20 PPP Plzeň Možnosti PPP při volbě dalšího povolání  9:30 10:15 SPŠE Plzeň Internet věcí
9:30 9:50 Mikulášské gymnázium Gymnázium na Mikulášském náměstí v průřezu století 10:00 11:00 Info Kariéra Mapa mých kariérových kompetencí
10:00 10:20 SPŠS Plzeň SPŠS – škola českých hlav a rukou  10:30 11:15 Mikulášské gymnázium Hrátky s optikou
10:30 10:50 SPŠE Plzeň Prezentace VOŠ a SPŠE Plzeň  11:00 12:00 PPP Plzeň Test profesní orientace  
11:00 11:20 ZČU Možnosti studia techniky na ZČU  11:30 12:15 SPŠS Plzeň 3D modelování a 3D tisk
11:30 11:50 STREICHER s.r.o. Systém technického vzdělávání  

– učňovské středisko u firmy STREICHER

12:00 13:00 Info Kariéra Mapa mých kariérových kompetencí 
12:00 12:20 Doosan Škoda Power s.r.o. Uplatnění absolventů v Doosan Škoda Power 12:30 13:15 SPŠE Plzeň Internet věcí
12:30 12:50 Mikulášské gymnázium Gymnázium na Mikulášském náměstí v průřezu století 13:00 14:00 PPP Plzeň Test profesní orientace 
13:00 13:20 PPP Plzeň Možnosti PPP při volbě dalšího povolání   13:30 14:15 Mikulášské gymnázium Hrátky s optikou
13:30 13:50 MD ELEKTRONIK Podpora studentů elektro oborů a jejich uplatnění ve společnosti  14:00 15:00 Info Kariéra Moje kariéra – pro děti a jejich rodiče
14:00 14:20 SPŠS Plzeň SPŠS – škola českých hlav a rukou  14:30 15:15 SPŠS Plzeň 3D modelování a 3D tisk 
14:30 14:50 SPŠE Plzeň Prezentace VOŠ a SPŠE Plzeň   15:00 16:00 PPP Plzeň Test profesní orientace  
15:00 15:20 ZČU Možnosti studia techniky na ZČU  15:30 16:15 SPŠE Plzeň Internet věcí
15:30 15:50 STREICHER s.r.o. Systém technického vzdělávání

– učňovské středisko u firmy STREICHER

       
16:00 16:20 Doosan Škoda Power s.r.o. Uplatnění absolventů v Doosan Škoda Power        
16:30 16:50 MD ELEKTRONIK Podpora studentů elektro oborů a jejich uplatnění ve společnosti          

 

Harmonogram přednášek a workshopů sobota 28. 1. 2017

Sobota 28. 1. 2017

přednášky

Sobota 28. 1. 2017

workshopy

Začátek Konec Organizace Téma Začátek Konec Organizace Téma
9:00 9:20 PPP Plzeň Možnosti PPP při volbě dalšího povolání   9:30 10:15 SPŠE Plzeň Internet věcí 
9:30 9:50 Mikulášské gymnázium Gymnázium na Mikulášském náměstí v průřezu století  10:00 11:00 Info Kariéra Moje kariéra – pro děti a jejich rodiče 
10:00 10:20 SPŠS Plzeň SPŠS – škola českých hlav a rukou 10:30 11:15 Mikulášské gymnázium Hrátky s optikou
10:30 10:50 SPŠE Plzeň Prezentace VOŠ a SPŠE Plzeň   11:00 12:00 PPP Plzeň Test profesní orientace  
11:00 11:20 ZČU Možnosti studia techniky na ZČU  11:30 12:15 SPŠS Plzeň 3D modelování a 3D tisk 
11:30 11:50 Mikulášské gymnázium Gymnázium na Mikulášském náměstí v průřezu století   12:00 13:00 Info Kariéra Mapa mých kariérových kompetencí 
12:00 12:20 SPŠS Plzeň SPŠS – škola českých hlav a rukou  12:30 13:15 SPŠE Plzeň Internet věcí 
12:30 12:50 STREICHER s.r.o. Systém technického vzdělávání  

– učňovské středisko u firmy STREICHER

13:00 14:00 PPP Plzeň Test profesní orientace  
13:00 13:20 ZČU Možnosti studia techniky na ZČU  13:30 14:15 Mikulášské gymnázium Hrátky s optikou
13:30 13:50 SPŠE Plzeň Prezentace VOŠ a SPŠE Plzeň   14:00 15:00 Info Kariéra Moje kariéra – pro děti a jejich rodiče 
14:00 14:20 SOUE Plzeň   14:30 15:15 SPŠS Plzeň 3D modelování a 3D tisk