Festival vzdělávání a práce slavil úspěch!

Ve dnech 10. a 11. 11. 2017 se v areálu DEPA 2015 uskutečnil unikátní festival práce a vzdělávání „Posviť si na budoucnost“. Cílem akce bylo představit žákům a studentům všech věkových kategorií a oborů, jaké možnosti v Plzeňském kraji mají, ať z pohledu dalšího studia nebo uplatnění na trhu práce. Festival „Posviť si na budoucnost“ byl dvoudenní, aby jej mohli navštívit také rodiče, kteří mají na výběr budoucího vzdělávání velký vliv. Akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti, když ji navštívilo více než 3000 žáků a rodičů, kteří si mohli prohlédnout interaktivní expozice 28 středních škol z celého Plzeňského kraje, všech fakult ZČU i nejvýznamnějších zaměstnavatelů napříč různými obory. Velký zájem byl i o doprovodný program – workshopy, přednášky a individuální kariérové poradenství. Efektivita festivalu byla podpořena vytvořením metodik, pracovních karet a pracovních listů, díky kterým se mohli žáci na návštěvu festivalu předem připravit a maximálně je využít pro budoucí volbu školy a perspektivního profesního směřování v souladu s osobnostními předpoklady a kompetencemi. Takto komplexní akci bylo možno uspořádat díky partnerství Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje, Správy informačních technologií města Plzně / Smart Edu, Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Plzni, Info Kariéry – KCVJŠ Plzeň a finanční podpoře Plzeňského kraje. Záštitu nad akcí přijal hejtman Plzeňského kraje a primátor města Plzně. Vytvořená platforma hodlá spolupráci dále rozvíjet a prohlubovat. Na tuto akci bude navazovat workshop pro personalisty a výchovné poradce, který se uskuteční v lednu 2018. Vzhledem k zájmu veřejnosti a velmi kladným ohlasům se festival práce a vzdělávání uskuteční v DEPU 2015 i v příštím roce.

 

 

0