Město spustilo projekt Smart Edu

Dostatek technicky vzdělaných pracovníků na území Plzně a značka západočeské metropole jako centra znalostní ekonomiky, takové jsou cíle projektu Smart Edu Plzeň. Koncept, jenž zastřešuje Správa informačních technologií města Plzně, se zaměřuje na komplexní podporu technického vzdělávání, a to na všech jeho stupních od mateřských škol až po univerzitní prostředí. Podpoře technického vzdělávání se město intenzivně věnuje poslední tři roky, nyní snahu ještě zesiluje. V Plzni chce také vytvořit zázemí pro podnikatelské subjekty z oblasti znalostní ekonomiky a právě koncept Smart Edu Plzeň sdružuje aktivity vedoucí k naplnění těchto cílů. Více

161213_smarteduplzen_tk_1     imagehandler    

0