Na ZČU proběhla Letní škola virtuální reality

Letní škola virtuální reality se odehrála na Západočeské univerzitě v Plzni. Třídenní kurz, který byl pro zájemce zcela zdarma, měl za úkol atraktivní formou přiblížit studentům prostředí a prostředky virtuální reality. Účastníci se krátce seznámili s teorií a mimo jiné se naučili pracovat v nástroji, pomocí kterého si vytvořili svůj virtuální svět.

Nadšenci do virtuální reality se scházeli na Katedře průmyslového inženýrství a managementu v areálu ZČU na Borských polích, celkem jich v kurzu bylo 14.

Kurz byl vytvořen v projektu „Kvalitní výzkumný tým zaměřený na problematiku řízení životního cyklu výrobku v prostředí digitálního podniku“ financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky pro problematiku virtuální reality (VR) a její použití ve výuce a v průmyslové praxi.

Podle organizátorů sklidila letní škola velmi pozitivní ohlasy a do budoucna se mohou zájemci těšit na opakování.

0