Podpora technického vzdělávání v Plzni

Smart Edu Plzeň

     Plzeň se stává inovativním městem budoucnosti

Plzeň chce být centrem inovací, vývoje a výzkumu. Základním stavebním kamenem pro uskutečnění této vize jsou kvalifikovaní, technicky vzdělaní lidé. Iniciativa Smart Edu  Plzeň obsahuje soubor aktivit, které podporují technické vzdělávání skrze všechny stupně vzdělávacího systému – od mateřských škol, přes základní a střední školy až po univerzitní prostředí. Tvoříme ucelený proces technického vzdělávání, jehož cílem je dostatek technicky orientovaných odborníků na území města.

TVOŘÍME PŘÍLEŽITOSTI. ZAČÍT S TECHNIKOU. SNADNO A ZÁBAVNĚ. V KAŽDÉM VĚKU.

 

Aktivity Smart Edu realizuje město Plzeň skrze svou příspěvkovou organizaci – Správu informačních technologií města Plzně.


Centrum robotiky

Snaha města o využívání moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu života, je jedním z důvodů vzniku Centra robotiky jako úseku vzdělávání SITMP. Dalším důvodem je potřeba technicky vzdělaných pracovníků a koncept komplexní podpory polytechnického vzdělávání na všech jeho stupních od mateřských po vysoké školy. 

Centrum robotiky (CR) je moderní volnočasové centrum zaměřené na vzdělávání v oblasti ICT a digitálních technologií. Nabízí volnočasové aktivity pro děti od 6 do 15 let z oblasti programování a robotiky, přírodních věd, elektroniky a grafiky, také kurzy pro dospělé i seniory, vzdělávací semináře pro pedagogy, programy pro třídy základních a mateřských škol a soutěže pro žáky i pedagogy. 

Mezi volnočasové aktivity CR patří např. Robotika pro nejmenší, Technika pro každého, Sestav si robota, CAD pro děti a spoustu dalších, pro dospělé je připraveno široké spektrum kurzů pro dospělé a nezapomínáme ani na seniory, kteří se mohou zúčastnit Virtuální Univerzity třetího věku, kterou pořádá PEF ČZU v Praze.

Kromě toho, že město vybavuje své základní školy moderní technikou, prostřednictvím Centra robotiky pedagogové plzeňských škol získávají jak odbornou, tak metodickou podporu pro smysluplné využívání konkrétních technologií ve  výuce, možnost výuky v tandemu či akreditované semináře v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Na  Masarykově základní škole je součástí ŠVP i předmět Základy robotiky na 1. stupni a Robotika na 2. stupni.

 


Soutěže

Soutěže o zajímavé ceny se dokáží přivést nenásilnou formou mladé lidi k technice. V rámci iniciativy SmartEdu vzniká celá řada soutěžních projektů. Vycházíme z toho, co žáky a studenty opravdu láká a přirozeně baví. Několik příkladů viz níže.

Battle Bots – úkol: ve speciálně vytvořené virtuální aréně porazit protivníky s vlastním sestrojeným robotem. Při jeho tvorbě je třeba dodržet reálné konstrukční požadavky, jinak nebude správně fungovat. Přirozená zábava, hrát počítačové hry, se mění v několika týdenní kurz konstrukce zakončený velkým bitevním finále.

Kára – úkol: týmy složené z  dětí ze základních škol musí sestrojit pojízdné vozítko, k  dispozici přitom mají pomocníky z řad středoškoláků. Kromě rozvinutí znalostí žáci poznají prostředí technicky zaměřené střední školy, spolupracují se studenty a tamní vyučující. Odbourají strach z neznámého prostředí, což je dílek mozaiky k tomu, aby na vstupu na technické střední školy bylo více dětí.

Technické IT léto – úkol: navrhni řešení projektu, které město potřebuje reálně vyřešit. Odměnou ti budou zajímavé finance, zkušenosti a recenze města jako silného partnera. První ročník soutěže se soustředil na témata spojená s využitím internetu věcí a webem města. Jedním z realizovaných návrhů je například čidlo, které dokáže hlídat dobu stání na místech vyhrazených pro zásobování.

                    


                                                              Spolupráce s univerzitou                                                           

Město Plzeň také velmi úzce spolupracuje se Západočeskou univerzitou v Plzni. Kromě jiného se v akademickém roce 2017/18 podařilo v kooperaci se Západočeskou univerzitou v Plzni spustit ucelený certifikátový, výukový program zaměřený na bezpilotní letectví. Jeho absolventi se stanou odborníky na drony, během dvou let získají kompletní průpravu v oblasti UAV.

    

Prostor pro vývoj a  vznik inovací se otevřel rovněž skrze projekt Pilsen Cube II, do něhož město investuje 1,5 milionu korun a který má nasměrovat mladé lidi nosně k  vesmírnému programu. ZČU sestrojí funkční pikosatelit, který bude vyslán do  vesmíru, studenti navrhnou experimenty a  vytvoří sadu zájmových kroužků pro Centrum robotiky.

V rámci iniciativy Smart Edu podporuje město studenty při tvorbě bakalářských a diplomových prací založených na reálně využitelných projektech. Studenti si mohou téma sami vybrat nebo využít předem vypsané práce městskými organizacemi a partnerskými společnostmi.

 


Podpora podnikání

Město Plzeň intenzivně podporuje technicky nadané studenty v realizaci jejich myšlenek a začátcích vlastního podnikání. K těmto účelům slouží technologické centrum DRONET zaměřené primárně na bezpilotní letecký průmysl. Dronet nabízí kancelářské prostory za výhodnou cenu, výrobní zázemí včetně personálu, řadu bezpilotních letadel, testovací plochy, zkušenosti a radu odborníků.


 Vzdělávání veřejnosti

Organizujeme festivaly a konference, chceme se podělit o své znalosti a popularizovat oblast techniky, vědy a vývoje.

Dronfest – unikátní festival bezpilotního létání, jediná událost svého druhu v České republice, která je zároveň zařazena mezi největší akce svého druhu na světě. jsme v plzeňském areálu DEPO2015 začali pořádat, abychom představili naše aktivity široké veřejnosti. Na akci je pravidelně k vidění veletrh firem, které podnikají v oblasti bezpilotního létání – desítky dronů těch nejvýznamnějších výrobců bezpilotních letounů. V programu nechybí také přednášky na nejrůznější témata, například bezpečnost létání, využití dronů pro IZS, součástí jsou i atraktivní letecké ukázky nebo závody v FPV létání.

Study Map Day – netradiční veletrh studijních možností zaměřený na technické vzdělávání a uplatnění absolventů v Plzeňském kraji. Kromě prezentačních stánků jednotlivých škol se jej účastní i technicky zaměřené společnosti. Připravené jsou zajímavé přednášky a workshopy pro uchazeče i jejich rodiče, a to formou atraktivních ukázek. V roce 2017 se podařilo spojit aktivity významných institucí v Plzeňském kraji a vytvořit největší veletrh pracovních a studijních možností na západě Čech – Posviť si na budoucnost, jehož je Study Map Day nedílnou součástí.

 


 Další projekty

Mapa technického vzdělávání – pro lepší orientaci jsme připravili i zcela nový prospekt technicky zaměřených středních a vysokých škol – studijní mapu. V ní je zábavnou formou možné najít obor studia, který odpovídá zájmu dítěte. Tato mapa je k dostání v tištěné i interaktivní podobě, ideální pomůcka pro výchovné poradce, samotné žáky i rodiče.

Naše firmy – Smart Edu Plzeň ve spolupráci s nvias připravily program pro základní školy, který má za cíl pomoci žákům najít cestu při výběru studia pro svůj život. Tento projekt směruje žáky ke studiu v oblastech s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou věda, výzkum, marketing a další.

Síť internetu věcí – unikátní počin má západočeská metropole za sebou i v oblasti internetu věcí. Jako první město v České republice má vlastní senzorickou síť LoRa, k  jejímž údajům získali přístup kromě městských organizací právě studenti.

Praxe a trainee programy pro studenty – jejich nabídku lze najít na webu smartedu.plzen.eu, jsou zde také informace o exkurzích, soutěžích, kalendář akcí a další užitečné odkazy.