Studenti ZČU vyrobili chytré lavičky

 

Tým 15 studentů z pěti fakult Západočeské univerzity v Plzni vytvořil do univerzitního kampusu celoročně využitelné chytré lavičky, jež jsou vybaveny vytápěním či zásuvkami pro dobíjení telefonu. Dvě lavičky v univerzitním areálu by neměly být konečným počtem, již nyní studenti uvažují o výrobě dalších, které by zpříjemnily prostředí kampusu pro studenty, zaměstnance univerzity ale i širokou veřejnost, která do areálu zavítá.

Lavičky, které je možno využívat celoročně, a to pomocí integrovaného vytápění či otáčení sedátek, jsou vybaveny řadou dalších funkcí, jako jsou výsuvné područky, držáky nápojů, věšáky, či zásuvky pro dobíjení telefonů.

Fotografie: A. Jarošová

Na projektu pracovali studenti z fakulty ekonomické, elektrotechnické, strojní, zdravotnických studií a designu a umění pod vedením odborných garantů dva roky. Nejprve proběhl průzkum mezi studenty Západočeské univerzity v Plzni, jehož cílem bylo zjistit, jaké mají studenti představy o umístění a funkčnosti laviček, které by mohli využívat pro odpočinek v univerzitním parku v prostoru mezi menzou a strojní fakultou. Na základě výsledků průzkumu vytvořil tým katalog pěti návrhů, z nichž byly vybrány dva k realizaci.

Fotografie: A. Jarošová

Tři studenti z týmu, Vojtěch Syrovátko, Milan Pavlovic a Jan Kotora, který lavičky vyráběl, se rozhodli založit si vlastní start-up GoRest, který bude nabízet chytré lavičky na míru zákazníkům.

Chytré lavičky jsou součástí projektu Smart Campus ZČU, na němž pracují odborníci z celé univerzity. Podstatou projektu je využití systému IoT  (síť internetu věcí), který vybudovalo a spustilo před několika týdny město Plzeň, pro vzájemné propojení a dálkové ovládání zařízení v areálu univerzity. Vizí projektu Smart Campus ZČU je vytvoření zmenšeného modelu města v rámci dynamicky se rozvíjejícího trendu Smart City.

Fotografie: A. Jarošová

Cílem tohoto pilotního studentského mezioborového projektu bylo ověřit schopnost spolupráce studentů napříč univerzitou, vyzkoušet si vlastní teoretické znalosti a získat nové zkušenosti díky přístupu studentů z odlišného oboru. Mezifakultní studentské projekty mimo jiné zpestřují samotnou výuku a jsou skvělou průpravou pro budoucí zaměstnání studentů, kdy je potřeba si poradit i s věcmi mimo jejich obor.

0