Vyhlášení soutěže Technické IT léto

Technické IT léto, známe vítěze!

Letní prázdniny jsou minulostí a s nimi i letošní ročník Technického IT léta. Soutěžící měli za úkol zpracovat reálné projekty, které město a jeho organizace potřebují vyřešit. Nejúspěšnější studenti získali cennou referenci od silného partnera, jakým je západočeská metropole, zkušenost, která se může stát impulsem pro jejich vlastní podnikání a také zajímavou finanční odměnu.

A kteří studenti jsou ti nejlepší z nejlepších? Odborná porota rozhodla následovně:

Porotci ohodnotili studenty Davida Žahoura a Ondřeje Růžičku, oba obdrželi 5 tisíc korun za kompletní přípravu projektu čidel na měření kvality ovzduší ve městě – ta by s minimálními pořizovacími náklady mohla přinést celou řadu cenných statistických údajů. Po dokončení prototypu a jejich nasazení do provozu jim bude náležet odměna 20 tisíc korun.

Studenti Jakub Vít Štěpánek a Ota Klocperk se zabývali detailní analýzou nové aplikace Moje PMDP. Jakub získal za své snažení 10 tisíc korun, Ota 5 tisíc korun.

Letos se do soutěže poprvé zapojila také společnost ze soukromého sektoru, zde zaznamenal úspěch tým ve složení David Rajchman a Jan Kučera, kteří se věnovali projektu automatické inventarizace skladových zásob pomocí dronu. Nadaní středoškoláci obdrželi částku 25 tisíc korun a od firmy, která jejich nápad využije v praxi, ještě každý 4 tisíce korun.

Všem moc gratulujeme a dobrou zprávou pro všechny technicky nadané studenty je, že tuhle úspěšnou soutěž vyhlásí město Plzně znovu, a to nejen v létě, jak bylo původně v plánu, ale i v průběhu roku 🙂 Tak sledujete naše stránky, ať vám nic neunikne!

Těšíme se na viděnou u dalšího ročníku!

0