Západočeská univerzita hostí 5. ročník konference Smart City Plzeň

Moderní doprava, čistá mobilita, rozvoj Plzně i Plzeňského kraje budou hlavním tématem 5. ročníku konference Smart City Plzeň. Uskuteční se 28. března 2017 od 13 hodin v prostorách Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní 26, posluchárna EP 110.

Konference se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a plzeňského primátora Martina Zrzaveckého. Účast na jejím zahájení přislíbil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

Hlavní přednáškou bude vystoupení Vladimíra Maříka na téma Průmysl 4.0 – výzvy pro dopravu. Dále bude přednášet například děkan fakulty dopravní ČVUT v Praze a prezident CSCC (Czech Smart City Cluster) Miroslav Svítek, náměstek Sekce průmyslu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Eduard Muřický, náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík.

Studentům bude v rámci programu podpory technického vzdělávání umožněn vstup zdarma po předchozí registraci.

Akci doprovodí výstava vozidel na alternativní pohon a prezentace významných firem nabízejících zaměstnání studentům v Plzni a Plzeňském kraji.

Podrobný program a přihlášku najdete na stránkách akce www.top-expo.cz.

 

0